Αρχική

Από το 1997 οπότε και καθιερώθηκε το Πρόγραμμα, έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς περισσότεροι από τριακόσιοι φοιτητές. Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού διπλώματος από το τμήμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσόντα των κατόχων καθώς αποδεικνύει τόσο το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο αυτού όσο και την άρτια κατάρτιση του στα πιο σύγχρονα θέματα που αφορούν στην εργασία του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Α.Τ.Μ. αφορά και όσους επιθυμούν την λήψη ενός Διδακτορικού Τίτλου από το τμήμα.

Τόσο οι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι όσο και οι Διδακτορικοί αποτελούν προϊόν ζύμωσης και συνεργασίας με τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος.

Το Π.Μ.Σ αποτελείται από δύο επιμέρους Μεταπτυχιακά Προγράμματα τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και την επιλογή του Διδακτορικού Διπλώματος η οποία οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει επίσης και σε δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα ΤΑΤΜ

Τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Μ.Σ που οδηγούν σε Μεταπτυχιακούς Τίτλους είναι:

Συμμετοχή του ΤΑΤΜ σε Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει επίσης σε δυο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν σε Μεταπτυχιακούς Τίτλους.

Διδακτορική διατριβή

Το πρόγραμμα αφορά στην εντατική μελέτη και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε πρωτότυπα θέματα και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περισσότερα