ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση σχετικά με 2 αμοιβόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης για  εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Mnemosyne" (EU H2020 ERA Chair ‘Mnemosyne Project’), για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και την Πολιτισμική Πληροφορική.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Ιουλίου 2020 (12.00, μεσημέρι)