Ανακοίνωση λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στον σύνδεσμο

https://www.auth.gr/news/anouncements/24220

έχει αναρτηθεί η απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τη λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 31 Ιουλίου έως 18 Αυγούστου 2017.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος