Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Σας ενημερώνουμε ότι το αναγνωστήριο και η βιβλιοθήκη θα παραμείνουν κλειστά για χρήση από το κοινό από 1.6.2020 έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/ΦΕΚ 2038/30-5-2020. Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.