Δ.Π.Μ.Σ. «Eφαρμοσμένη Μηχανική» ακαδ. έτους 2017-2018 από το Ε.Μ.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ, οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο "Εφαρμοσμένη Μηχανική" για το έτος 2017-2018. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.