Εκπροσώπηση φοιτητών και των τριών κύκλων σπουδών του Τμήματος (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού) στα συλλογικά όργανα του Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών του Τμήματος (προπτυχιακού,  μεταπτυχιακού, διδακτορικού) να ορίσουν τους εκπροσώπους τους  στα συλλογικά όργανα του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις που υπάρχουν στα συνημμένα αρχεία.