Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - e-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»

Συνημμένη θα βρείτε την ανακοίνωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το e-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές, βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα».