Επιλογή υποψηφίων για εισαγωγή σε ΠΜΣ ΤΑΤΜ για το έτος 2020-2021

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          Θεσ/νίκη, 14-Οκτ-2020

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                           Αριθμ. Πρωτ:  105  

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ»