Λειτουργία των Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών μονάδων του ΑΠΘ κατά το διάστημα των θερινών διακοπών

Σας ενημερώνουμε πως οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 31-7-2017 έως και 18-8-2017. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε και τον ιστότοπο https://www.auth.gr/news/anouncements/24220

 

από τη Γραμματεία ΤΑΤΜ