Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων" και Υδατικοί Πόροι", περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι, η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, περιόδου Φεβρουαρίου, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων"

Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Υδατικοί Πόροι"

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

 Το ακριβές πρόγραμμα παρουσιάσεων θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες.