Προγράμματα

Το Π.Μ.Σ αποτελείται από δύο επιμέρους Μεταπτυχιακά Προγράμματα τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Το Π.Μ.Σ του Τμήματος συμμετέχει επίσης και σε δυο διατμηματικά προγράμματα.

Διευθυντής: Καθηγητής Β. Τσιούκας

Γραμματέας: Ε. Μέγκα - Γκόλφου

Έναρξη Μαθημάτων Εαρινό Εξάμηνο Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 εως 2 Ιουνίου 2017 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΜΠΣ Εαρινού.Εξ. 2016-2017

Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΜΠΣ Χειμ.Εξ. 2016-2017

Πρόγραμμα "Γεωπληροφορική"

Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

Μαθήματα κατευθύνσεων προγράμματος

Διδακτικές μονάδες ECTS μαθημάτων προγράμματος

Το πρόγραμμα "Γεωπληροφορική" περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους κατευθύνσεις:

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Συντονιστής : Γ. Βέργος , Επίκουρος Καθηγητής 
2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Συντονιστής : Β. Γρηγοριάδης , Επίκουρος Καθηγητής 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΣΠ
Συντονιστής : Ο.Γεωργούλα , Καθηγήτρια
4. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συντονιστής :  Χ. Ευαγγελίδης, Αν. Καθηγητής

 

Πρόγραμμα "Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου"

Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

Μαθήματα κατευθύνσεων προγράμματος

Διδακτικές μονάδες ECTS μαθημάτων προγράμματος

Το πρόγραμμα "Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου" περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:

1. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συντονιστής : Μ. Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
2. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Συντονιστής : Π. Λαφαζάνη, Αν. Καθηγήτρια
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συντονιστής : Σ.Μπάσμπας , Καθηγητής

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)  "Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού"

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει μαζί με άλλα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την  "Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού"

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών"

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει μαζί με άλλα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το "Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών"

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος.

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις"

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει μαζί με άλλες Σχολές του ΑΠΘ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις"

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος.