Προκήρυξη των Μεταπτυχιακων Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Το τμήμα Αγρονόμων και  Τοπογράφων Μηχανικών συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακων Σπουδών του.

Η προθεσμία λήγει στις 20 Ιουλιου 2017.

Την προκήρυξη των ΠΜΣ καθώς και τις αιτήσεις υποψηφιότητας, θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα.