Προκήρυξη υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»

Σας ενημερώνουμε για την με αρ. 113027/Ζ1/5-7-2017 προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Παρασκευή 18-8-2017 έως και την Τετάρτη 20-9-2017. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα Αρχεία: