ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ", ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στη συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος αρ. 11/16.6.2020 αποφάσισε την προκήρυξη του ΠΜΣ του Τμήματος, "ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ", για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές μέχρι και τις 15  Σεπτεμβρίου 2020.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρμόδια κ. Π. Γιουβανούλη, στα τηλέφωνα 2310995823 και 2310995991.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, καθώς και την αίτηση υποβολής, θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.