Προκηρύξεις υποτροφιών με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ - 2020

Συνημμένες θα βρείτε τις προκηρύξεις υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ – 2020.

Σας κοινοποιούμε τους σχετικούς συνδέσμους στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών:

https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/51740?ReturnToPage=1&PageSize=3