ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ WORKSHOP ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EN.I.R.I.S.S.T.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιίας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό workshop που διοργανώνει στις 21 Απριλίου 2021 (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EN.I.R.I.S.S.T. στο οποίο συμμετέχει με θέμα «Τεχνικές Συλλογής και Αξιοποίησης Δεδομένων ενσωματώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου EN.I.R.I.S.S.T.»  απευθυνόμενο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.