ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό – Διδάσκοντες ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι»

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Λουκάς | τηλ. +30 2310 99 6103

Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής A.Γείτονας | τηλ. +30 2310 996104

Γραμματέας: Ε. Μέγκα – Γκόλφου | τηλ. +30 2310 99 5991

Στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» διδάσκουν Μέλη ΔΕΠ, Μέλη ΕΔΙΠ και Ομότιμοι και Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, συμβασιούχοι διδάσκοντες και προσκεκλημένοι ομιλητές/λέκτορες.

Μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Επικοινωνία

Αθανάσιος Γείτονας

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996104
 • Γραφείο: 5ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Χρήστος Ευαγγελίδης

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996147
 • Γραφείο: 2ο  Υπόγειο Πτέρυγας Τοπογράφων

Αθανάσιος Λουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σωκράτης Μπάσμπας

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996126
 • Γραφείο: 4ος Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Ευστάθιος Οικονόμου

Επίκουρος Καθηγητής

 • Τηλ: 2310994360
 • Γραφείο: 5ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων
 

Ομότιμοι και Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές 

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Επικοινωνία

Περιστέρα Λαφαζάνη

Αφυπηρετήσασα

Καθηγήτρια

 • Τηλ: 2310996144
 • Fax: 2310996415
 • Γραφείο: 6ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Επαμεινώντας Σιδηρόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996143
 • Γραφείο: 3ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Μέλη ΕΔΙΠ του ΤΑΤΜ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Επικοινωνία

Γιώργος Παπαευαγγέλου

ΕΔΙΠ

 • Τηλ: 2310996160
 • Γραφείο: 2ο  Υπόγειο Πτέρυγας Τοπογράφων
 

Προσωπικό – Διδάσκοντες ΠΜΣ «Σχεδιασμός και διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων»

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γείτονας | τηλ. +30 2310 99 6104

Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Σ.Μπάσμπας | τηλ. +30 2310 99 6126

Γραμματέας: Ε. Μέγκα – Γκόλφου | τηλ. +30 2310 99 5991

Στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» διδάσκουν Μέλη ΔΕΠ, Μέλη ΕΔΙΠ και Ομότιμοι και Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ ΤΑΤΜ - ΜΠΣ -  Σχεδιασμός και διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων για Ακ.Έτος 2019-2020

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Επικοινωνία

Απόστολος Αρβανίτης

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996094
 • Γραφείο: 6ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Αθανάσιος Γείτοναςς

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996104
 • Γραφείο: 5ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Βασίλειος Γρηγοριάδης

Επίκουρος Καθηγητής

Αθανάσιος Λουκάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιώργος Μίντσης

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996154
 • Fax: 2310996030
 • Γραφείο: 4ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Σωκράτης Μπάσμπας

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996123
 • Γραφείο: 4ος Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Ευστάθιος Οικονόμου

Επίκουρος Καθηγητής

 • Τηλ: 2310994360
 • Γραφείο: 5ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Χρίστος Ταξιλτάρης

Καθηγητής

 • Τηλ: 2310996136
 • Γραφείο: 4ς  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Βασίλης Τσιούκας

Καθηγητής

 

Μέλη ΕΔΙΠ του ΤΑΤΜ - ΜΠΣ - Σχεδιασμός και διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων  για Ακ.Έτους 2019-2020

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Επικοινωνία

Στέλλα Γιαννακοπούλου

ΕΔΙΠ

 • Τηλ: 2310996083
 • Γραφείο: 6ος Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του ΤΑΤΜ - ΜΠΣ - Σχεδιασμός και διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων  για Ακ.Έτους 2019-2020

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Επικοινωνία

Περιστέρα Λαφαζάνη

Αφυπηρετήσασα

Καθηγήτρια

 • Τηλ: 2310996144
 • Fax: 2310996415
 • Γραφείο: 6ος  Όροφος Κτηρίου Τοπογράφων

 

δείτε έδω χάρτες της Πανεπιστημιούπολης και των εγκαταστάσεων του ΜΠΣ/ΤΑΤΜ