ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματέας ΠΜΣ Ειρήνη Μέγκα - Γκόλφου τηλ. +30 2310 99 5991 

Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Βασίλης Τσιούκας τηλ. +30 2310 99 4565 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γιώργος Βέργος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310994366
 • Fax: 2310995948
 • 5ος Όροφος
 • website
Αθανάσιος Γείτονας Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996104
 • 5ος Όροφος
Στέλλα Γιαννακοπούλου ΕΔΙΠ Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996083
 • 6ος Όροφος
Βασίλης Γρηγοριάδης Επίκουρος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996122
 • Fax: 2310995948
 • 5ος Όροφος
 • website
Γιώργος Γριτζάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Τηλ: 2310995450
 • 2ος όροφος, Κτίριο Εδρών
 • website
Χρήστος Ευαγγελίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996147
 • 2ο Υπόγειο
 • website
Ελισάβετ Θωϊδου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Τηλ: 2310 995518
 • 2ος Όροφος, Κτίριο Εδρών
Αθανάσιος Καλογερέσης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Τηλ: 2310 995498
 • 2ος Όροφος, Κτίριο Εδρών
Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996123
 • Fax: 2310996408
 • 4ος Όροφος
 • website
Αλεξάνδρα Κουσουλάκου Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996138
 • 6ος Όροφος
Χριστόφορος Κωτσάκης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996150
 • Fax: 2310995948
 • 4ος Όροφος
 • website
Περιστέρα Λαφαζάνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996144
 • Fax: 2310996415
 • 6ος Όροφος
Γεώργιος Μίντσης Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996154
 • Fax: 2310996030
 • 4ος Όροφος
Σωκράτης Μπάσμπας Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996126
 • 4ος Όροφος
Ευστάθιος Οικονόμου Επίκουρος Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310994360
 • 5ος Όροφος
Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996106
 • 6ος Όροφος
Χρήστος Πικριδάς Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996110
 • 4ος Όροφος
 • website
Δημήτριος Ρωσσικόπουλος Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996115
 • Fax: 2310996408
 • 4ος Όροφος
 • website
Δημήτρης Σαραφίδης ΕΔΙΠ Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
 • Τηλ: 2310996040
 • 6ος Όροφος
Επαμεινώντας Σιδηρόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996143
 • 3ος Όροφος
Σπυρίδων Σπαταλάς Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996097
 • 5ος Όροφος
 • website
Χρίστος Ταξιλτάρης Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996136
 • 4ος Όροφος
Ηλίας Τζιαβός Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996125
 • Fax: 2310995948
 • 5ος Όροφος
 • website
Χρήστος Τζιμόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996141
 • 2ο Υπόγειο
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996107
 • 4ος Όροφος
Βασίλειος Τσιούκας Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310994565
 • 4ος Όροφος
 • website
Αντωνία Τσουκαλά ΕΔΙΠ Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996126
 • 4ος Όροφος
Δημήτριος Τσούλης Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996151
 • Fax: 2310996408
 • 5ος Όροφος
 • website
Χριστόφορος Φωτιάδης Επίκουρος Καθηγητής Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
 • Τηλ: 2310996156
 • 3ος Όροφος
Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
 • Τηλ: 2310996135
 • 6ος Όροφος

δείτε έδω χάρτες τις Πανεπιστημιούπολης και των εγκαταστάσεων του ΜΠΣ/ΤΑΤΜ