Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2021 - ΠΜΣ "Υδατικοί Πόροι" ΤΑΤΜ

Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2021 του ακαδ. έτους 2020-2021 του ΠΜΣ "Υδατικοί Πόροι".

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων θα επικοινωνήσουν με τους φοιτητές/τριες για τον τρόπο σύνδεσης για την εξ' αποστάσεως εξέταση για το κάθε μάθημα ξεχωριστά.