Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. λειτουργεί αδιαλείπτως από το ακαδημαϊκό έτος 1998- 1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”.