Πρόγραμμα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020.

Το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.