Σχετικά με την ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020-21 των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών των ΠΜΣ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, η ορκωμοσία των νέων διπλωματούχων των ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων" και "Υδατικοί Πόροι" περιόδου Φεβρουαρίου 2020-21 δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

Η ημερομηνία λήψης διπλώματος έχει οριστεί στις 31 Μαΐου 2021

Όσον αφορά τη διαδικασία παράδοσης δικαιολογητικών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, μπορείτε να αποστείλετε από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, το "Εγγράφο Παράδοσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας", στο info@topo.auth.gr, για να υπογραφεί με ψηφιακή υπογραφή από την Προϊσταμένη του Τμήματος, κ. Ειρήνη Μέγκα- Γκόλφου και να σας αποσταλεί στο mail σας, υπογεγραμμένο.

Σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης Δ.Ε. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.lib.auth.gr/el/covid19_ikee

Με την ολοκλήρωση κατάθεσης δικαιολογητικών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, θα σας σταλεί η σχετική Βεβαίωση, την οποία στέλνετε με mail στη Γραμματεία.

Η παραλαβή των πρωτότυπων Πιστοποιητικών ορκωμοσίας, θα γίνεται είτε κατόπιν ραντεβού με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα του Τμήματος, 2310995401-3, είτε με courier, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία. Όσοι νέοι διπλωματούχοι επιθυμούν να παραλάβουν τα Πιστοποιητικά ηλεκτρονικά, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

Συνημμένα θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα.

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα Αρχεία: