Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ WORKSHOP ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EN.I.R.I.S.S.T. Friday, April 9, 2021 - 14:15
Πρόγραμμα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 Monday, April 5, 2021 - 13:27
Θεματικές Περιοχές Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 Tuesday, March 16, 2021 - 17:09
Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων" και Υδατικοί Πόροι", περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 Thursday, March 4, 2021 - 13:17
Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΜΣ "Υδατικοί Πόροι" Περίοδος Φεβρουαρίου 2021 Thursday, January 28, 2021 - 11:34
Σχετικά με τη λήψη διπλώματος των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 του Τμήματος Αγρονόμων και Τπογράφων Μηχανικών Thursday, December 17, 2020 - 11:53
Σχετικά με την ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τπογράφων Μηχανικών Monday, November 30, 2020 - 09:11
Πρόγραμμα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 Monday, November 23, 2020 - 09:32
Παρουσίαση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων", περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Tuesday, November 10, 2020 - 13:46
Greentech Challenge by ESU NTUA 2020 Thursday, October 29, 2020 - 12:42

Pages