Ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Tuesday, November 21, 2017 - 10:05
Ανακοίνωση σχετικά με την αργία της επετείου της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου Wednesday, November 15, 2017 - 14:50
Οδηγίες παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για υποψήφιους διπλωματούχους και υποψήφιες διπλωματούχες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Wednesday, November 1, 2017 - 13:34
Ανακοίνωση παρουσίασης διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Wednesday, November 1, 2017 - 09:59
Βραβεύσεις διπλωματικών εργασιών του ΤΑΤΜ στο συνέδριο του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Tuesday, October 17, 2017 - 13:37
Χρηματοδότηση πρότασης του ΤΑΤΜ στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΔΒΜ34 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" Tuesday, October 17, 2017 - 13:33
Ανακοίνωση προς Μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με δήλωση επιπλέον μαθήματος από άλλη κατεύθυνση Friday, October 6, 2017 - 10:45
Σεμινάρια "Πληροφοριακής παιδείας" στη Βιβλιοθήκη για φοιτητές ΤΑΤΜ Friday, October 6, 2017 - 09:50
Επιλογή υποψηφίων για εισαγωγή σε ΠΜΣ ΤΑΤΜ για το έτος 2017-2018 Tuesday, October 3, 2017 - 14:58
Αποτελέσματα ΕΔΒΜ45 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού" στο ΑΠΘ Monday, October 2, 2017 - 08:46

Pages