Ανακοινώσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των ΠΜΣ του Τμήματος εαρινού εξαμήνου 2018-2019 Tuesday, January 29, 2019 - 11:13
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου των ΠΜΣ του Τμήματος Monday, January 21, 2019 - 14:23
Δελτίο Τύπου Προέδρου ΙΚΥ/ 100 μεταπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΤΕ ακαδ. έτος 2018/19 Wednesday, December 12, 2018 - 10:00
Ανακοίνωση ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του ΜΠΣ Thursday, November 15, 2018 - 08:43
Πρόγραμμα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών Νοεμβρίου 2018 Monday, November 12, 2018 - 10:31
Οδηγίες παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών για υποψήφιους διπλωματούχους και υποψήφιες διπλωματούχες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Friday, November 9, 2018 - 11:55
Ανακοίνωση παρουσίασης διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Νοέμβριος 2018 Friday, November 9, 2018 - 11:40
Ανακοινοποίηση στο ορθό- Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ "Υδατικοί Πόροι" Tuesday, October 23, 2018 - 10:46
Προκήρυξη Οικονομικής Υποστήριξης μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας στο εξωτερικό- Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Friday, October 12, 2018 - 13:01
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΤΜ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 Wednesday, October 10, 2018 - 14:26

Pages