Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών 2017-2018.

Η Σλοβακία, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της, προσφέρει υποτροφίες για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.