Παρουσίαση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων", περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι, η παρουσίαση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων", περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα γίνει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020.

 Το ακριβές πρόγραμμα παρουσιάσεων θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες.

Από τη Γραμματεία