Σχετικά με την ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Αγρονόμων και Τπογράφων Μηχανικών

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται οι ορκωμοσίες των τελειόφοιτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, μέχρι νεωτέρας.

Όσον αφορά τη διαδικασία παράδοσης δικαιολογητικών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, μπορείτε να αποστείλετε από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, το "Εγγράφο Παράδοσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας", στο info@topo.auth.gr, για να υπογραφεί με ψηφιακή υπογραφή από την Προϊσταμένη του Τμήματος, κ. Ειρήνη Μέγκα- Γκόλφου και να σας αποσταλεί στο mail σας, υπογεγραμμένο.

Σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης Δ.Ε. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.lib.auth.gr/el/covid19_ikee

Με την ολοκλήρωση κατάθεσης δικαιολογητικών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, θα σας σταλεί η σχετική Βεβαίωση, την οποία στέλνετε με mail στη Γραμματεία.

Καλούνται όσοι φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ενδιαφέρονται για Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, να κάνουν αίτηση μέσω https://sis.auth.gr/ για να το παραλάβουν ηλεκτρονικά.

Συνημμένα θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα.

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα Αρχεία: