Σχετικά με τη λήψη διπλώματος των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 του Τμήματος Αγρονόμων και Τπογράφων Μηχανικών

Λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 η ορκωμοσία των νέων διπλωματούχων του ΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων", περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

Η ημερομηνία λήψης διπλώματος έχει οριστεί στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Η παραλαβή των πρωτότυπων Πιστοποιητικών ορκωμοσίας, θα γίνεται είτε κατόπιν ραντεβού με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα του Τμήματος, 2310995401-3, είτε με courier, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία. Όσοι νέοι διπλωματούχοι επιθυμούν να παραλάβουν τα Πιστοποιητικά ηλεκτρονικά, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία